BriSCA-NL.com  
 
BriSCA-NL.com
 
 
BriSCA-NL.com BVSR
     
  Wie is BVSR ..!
De Belangen Vereniging Stockcar Rijders is een vereniging die de belangen van de stockcar F1 rijders in Nederland, Belgie en Duitsland behartigen. Het bestuur van de BVSR bestaat uit 8 bestuursleden die gezamenlijk de stockcar F1 rijders vertegenwoordigen. Tijdens de eindejaarsvergadering kunnen de leden van de BVSR democratisch stemmen over reglementswijzigingen.

De technische regels zijn vastgelegd in een BVSR technisch reglement. Het jaar 2010 is een overgangsjaar. Het nieuwe technisch reglement wordt in 2011 definitief doorgevoerd.

Doelstellingen en taken BVSR
In eerste instantie hebben we de basis gelegd voor de toekomst. We hebben een nieuwe technisch stockcar F1 reglement gemaakt met een werkgroep van rijders, keurmeesters, monteurs en andere belanghebbenden in de stockcar F1 klasse.

Daabij rekening houdend met de volgende aspecten:
A.Veiligheid;
B.Bescherming van "soort autosport";
C.Gelijkheid voor iedereen (gelijkekansen, betaalbaarheid, enz.);
D.Rekening houden met het materiaal en het reglement dat tot nu toe
   aanwezig is
E.Controleerbaarheid van de regels.

Nu is het onze taak om dit verder uit te dragen naar alle rijders en keurmeesters van de diverse banen in Nederland. Het is belangrijk dat de regels in het reglement worden nageleefd daar proberen wij de promotors zoveel mogelijk te ondersteunen.

Verder proberen wij als spreekbuis op te treden naar de promotors. Rijders hebben vaak vragen en/of opmerkingen, wij proberen ze dan te bundelen en indien nodig bespreekbaar te maken met de promotor of andere partijen. Wij willen voorkomen dat iedere rijder individueel in discussie gaat met de promotor.

Samenwerkingsverbanden
De BVSR heeft een samenwerkingsverband met de volgende promotors in Nederland: ASE Emmen, EZHACO, FAC, NAC, MAB Texel, NOV Lelystad, Raceway Venray en nu ook ACON . Ook is er een goede samenwerking met de Engelse rijdersvereniging BSCDA en de BRISCA.

Meer info!
Raadpleeg de website www.bvsr.nl
 
     
     
 


SPONSOREN 2014

hertz

 


 
                        
                          
                                     © Copyright BriSCA-NL 2013